top of page

"גשרים במרחב הזוגי"

קורס דיגיטלי ליצירת זוגיות דיאלוגית

סרטון ההקדמה לקורס

 

בסרטון הראשון אציג את מודל יחסים תוצאות:

מהו בעצם המודל?

איך המודל הזה יכול להשפיע לטובה במרחב הזוגי?

איך הופכים לצוות מנצח בזוגיות?

בסרטון השני אכיר לך את שלושת הפרמטרים

שאם מיישמים אותם בזוגיות, מבססים אותה יותר ויותר.

מצליחים להתקרב, מרגישים בזוגיות יותר חשובים ומובנים.

כבוד האדם בזוגיות.

 

בסרטון השלישי נדבר על חשבון ההפקדות בזוגיות.

מהן ההפקדות והמשיכות?

 איך נמנעים מגירעון בחשבון?

איך זרימה טובה מתחזקת את החשבון הזה?

 

 

בסרטון הרביעי אלמד אותך נושא מאוד חשוב

שלא מעניקים לו מספיק תשומת לב.

הפער בין המצוי לרצוי בזוגיות.

מה נמצא בפער הזה?

איך מצמצמים את הפער במאמץ סביר?

מהי משאלת הלב שלך בזוגיות?

איך הפער בא לידי ביטוי בזוגיות?

נתרגל באמצעות כלים עוצמתיים את יצירת המצב האופטימלי.

 

 

בסרטון החמישי נעסוק במרחב הדיאלוגי.

מהו המרחב הדיאלוגי?

מתי הוא משתנה?

מה קורה כשאין דיאלוג ולמה זה מסוכן?

נכיר את מנגנוני ההגנה האוטומטיים שיש לכל בני האדם.

תגלי מהו המנגנון הדומיננטי שלך

וכיצד תוכלי לנהל אותו במקום שהוא ינהל את מערכת היחסים שלך.

בסרטון השישי נדבר על מעגל הפגיעות

איך אנחנו נשארות חלשות בתוך מעגל אינסופי לא רצוי?

איך אנחנו יכולות לצאת משם באמצעות שתי אפשרויות

כדי לעצור את ההתדרדרות.

תקבלי כלים לחיים.

בסרטון השביעי נתקדם ונלמד על חוק המראות.

מהו החוק הזה?

איך ניתן להתפתח מהחוק הזה?

איך בן הזוג שלך הוא בעצם שליח לצמיחה שלך?

 

בסרטון השמיני נכיר את מעגל הנתינה.

מעגל מעצים שממלא שוב ושוב,

מעגל שהשהות בו מחזקת את תחושת הערך העצמי

ומשפרת את הזוגיות.

בסרטון התשיעי תקבלי כלים להעצמה אישית ולחיזוק הביטחון העצמי.

על הדרך גם תקבלי הזדמנות לגלות נקודות מבט אחרות על עצמך.

בסרטון העשירי נכיר את הדיבור הפנימי.

נבחן כיצד הדיבור העצמי שלנו יוצר את המציאות שלנו.

נלמד על מהות הדיבור העצמי.

איך תוכלי לנהל את הדיבור העצמי שלך.

תקבלי כלים לשינוי הדיבור השלילי לדיבור חיובי.

תלמדי איך הדיבור העצמי משפיע על המרחב הזוגי.

סרטון סיכום לקורס "גשרים במרחב הזוגי"

להזמנת סדנאות והשתלמויות   050-5-952932  

yisraelicoach

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
קורס גשרים במרחב הזוגי
bottom of page