top of page

השתלמויות עובדי הוראה וארגונים

השתלמויות לחדרי מורים, הנחית קבוצות, סדנאות וקורסים לארגונים, אשר פיתחתי לאור ביקוש מהשטח, לתכנים רלבנטיים לאירועים ולמצבים במציאות הדינאמית והמשתנה. הסדנאות וההשתלמויות מותאמות לצרכים בארגון והן גמישות מבחינת כמות השעות המבוקשת.

להזמנת סדנאות והשתלמויות   050-5-952932  

yisraelicoach

  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
סדנאות
bottom of page