top of page

מדריך פרקטי ליישום כלים מעולם
התקשורת המקרבת

לכל בני האדם יש את אותם הצרכים, הדרכים שאנו בוחרים כדי למלא את הצרכים, עשויות להיות שונות. בעולם ישנם מספיק משאבים על מנת למלא את כל צרכינו, אם אנו חווים מחסור במשאב לסיפוק צרכינו, זה נובע ממגבלה עכשווית, או מהעדר מיומנויות לקידום החיבור הבין אישי.

 

כל הפעולות שאנו מבצעים, נועדו לענות על צרכים שונים, בין אם במודע ובין אם לא.

 

כל הרגשות מעידים על צרכים שנענו או שלא נענו, הרגשות נובעים מתוך החוויה הפנימית שלנו, אחרים יכולים לגרות את הופעת הרגשות אבל לא לגרום להם באופן ישיר.

מוזמנים להוריד למחשב את המדריך לתקשורת מקרבת, לנהל את הרגשות, ללמוד איך למלא את הצרכים שלכם בנועם, מתוך הבנה פנימית של המניעים שלכם, באופן שמכבד את הצורך שלכם ואת האחר.

תקשורת.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
תקשורת מקרבת
bottom of page