top of page

תקשורת אפקטיבית

בהדרכה נלמד אודות האינטליגנציה הרגשית, שהיא הבסיס לפיתוח קורס זה. נכיר סוגי אינטליגנציות נוספים, נגלה מי הם מייסדי שיטת NLP שהפכה לגישה לחיים עבור אנשים רבים בעולם, נגדיר את המונח תקשורת, נעמוד על ההבדלים בין תקשורת תוך אישית לבין תקשורת בינאישית ונכיר את הנחות היסוד העיקריות של תכני הקורס.

למה תקשורת אפקטיבית חשובה?

 

  • כדי ללמוד אודותינו: על התבניות והאמונות שמפעילות אותנו וגורמות לנו להתנהג באופן בו אנו מתנהגים.

  • כדי לנהל את הרגשות שלנו בצורה יעילה ונכונה יותר ללא דרמות ורכבות הרים רגשיות.

  • כדי לשפר את ההבנה העצמית שלנו ולפעול נכון יותר מול אנשים.

  • כדי לחזק ולשפר מערכות יחסים שונות: עם הילדים, בן הזוג, קשרים חברתיים ועוד.

  • כדי להימנע מחיכוכים וקנפליקטים ופתור בעיות מהר יותר.

תקשורת.jpg
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • Twitter
תקשורת אפקטיבית
bottom of page